WSPÓLNIE

RATUJEMY ŚWIAT

Chociaż nasza główna działalność gospodarcza opiera się na wynajmie powierzchni biurowych w pięknym i zabytkowym budynku, to zależy nam także na ratowaniu środowiska i dbania o nasz piękny glob!

Poznaj nasze działania

WSPÓLNIE

RATUJEMY ŚWIAT

Od początku naszej działalności aktywnie wpieramy artystów w https://vertigojazz.pl/pl/, gdzie słuchając pięknej muzyki na żywo - zapominamy o troskach dnia codziennego.

Nasza działalność muzyczna

NASZA MISJA

Całemu zespołowi Save The World niezmiernie zależy na dobru naszego środowiska i naszej pięknej planety! Z Prezesem Grzegorzem Granowskim na czele - chcielibyśmy promować taką postawę, by razem, wspólnie robić coś więcej. Zobacz - czym my się zajmujemy :)

Działamy lokalnie, ale myślimy globalnie
Działamy lokalnie, ale myślimy globalnie
Dbamy o nasz budynek w zgodzie z naturą.
Dbamy o nasz budynek w zgodzie z naturą.
Oszczędzamy wodę, róbmy to wszyscy!
Oszczędzamy wodę, róbmy to wszyscy!
Wspieramy środkowisko i naukę.
Wspieramy środkowisko i naukę.
Alternatywne żródła energii pomogą nam ogranicznyć efekt cieplarniany.
Alternatywne żródła energii pomogą nam ogranicznyć efekt cieplarniany.
Wspólnie dbajmy o zagrożone gatunki.
Wspólnie dbajmy o zagrożone gatunki.

PROJEKTY W KTÓRYCH

BIERZEMY UDZIAŁ

Nowożytna historia dowiodła, że nauka pomogła wydłużyć średnią długość naszego życia, podniosła też jego standard. Dlatego wspieramy ją dalej, biorąc udział w:
Boinc

Boinc

Projekty naukowe od biologii po matematykę i astronomię

BOINC Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) to platforma oprogramowania do obliczeń rozproszonych z wykorzystaniem dobrowolnych zasobów komputerowych. Pozwala użytkownikom uczestniczyć w wielu projektach przetwarzania rozproszonego za pośrednictwem jednego programu. Obecnie BOINC jest rozwijany przez zespół z University of California w Berkeley, kierowany przez Davida Andersona. Ta platforma obsługuje obecnie projekty od biologii po matematykę i astronomię.

Dowiedź się więcej na stronie internetowej: https://boinc.berkeley.edu/

World Community Grid

World Community Grid

World Community Grid to platforma dla projektów przetwarzania rozproszonego. Początkowo wspierana i zarządzana przez IBM, a od lutego 2023 przez Krembil Research Institute (w dalszej współpracy z BOINC). Dzięki wkładowi wolontariuszy z całego świata, World Community Grid wsparł do tej pory 31 projektów badawczych, w tym poszukiwania skuteczniejszych metod leczenia raka, HIV/AIDS i słabo zbadanych chorób tropikalnych. Inne projekty poszukują tanich systemów filtracji wody i nowych materiałów do przechwytywania energii słonecznej. Jeśli jesteś posiadaczem komputera, smartfona lub tabletu – dołącz do innych wolontariuszy i przekaż swoją niewykorzystaną moc obliczeniową na rzecz rozwoju najnowocześniejszych badań naukowych na tematy związane ze zdrowiem, ubóstwem i zrównoważonym rozwojem.

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu: https://www.worldcommunitygrid.org
GPUGRID.net

GPUGRID.net

GPUGRID.net to rozproszona infrastruktura obliczeniowa poświęcona badaniom biomedycznym Uniwersytetu Pompeu Fabry w Barcelonie (Hiszpania). GPUGRID składa się z wielu kart graficznych (GPU) połączonych w celu dostarczenia wysokowydajnych symulacji biomolekularnych wszystkich atomów. Dzięki wkładowi ochotników, naukowcy z GPUGRID mogą przeprowadzić symulacje molekularne, aby zrozumieć funkcje białek w zdrowiu i chorobie. Symulacje molekularne wykonywane przez naszych ochotników są jednymi z najbardziej powszechnych typów wykonywanych przez naukowców w tej dziedzinie, ale są również jednymi z najbardziej wymagających obliczeniowo i zazwyczaj wymagają superkomputera. Uruchamianie GPUGRID na GPU wprowadza innowacje w zakresie wolontariatu, dostarczając aplikacje klasy superkomputerowej w efektywnej kosztowo infrastrukturze, która znacząco wpłynie na sposób prowadzenia badań biomedycznych.

Więcej informacji o tym projekcie: https://www.gpugrid.net/

Rosetta@home

Rosetta@home

Rosetta@home to kolejny, niezwykle interesujący projekt platformy BOINC. Głównym jego celem jest lepsze zrozumienie sposobu, w jaki białka zachowują się w naturze (określenie ich kształtu, konkretnie struktury trzeciorzędowej). Wiedza ta może przydać się do projektowania białek spełniających określone funkcje, na przykład walczących z chorobami.

W projekcie Rosetta@home prowadzone są także badania nad białkami związanymi z wywoływaniem chorób i metodami ich neutralizacji. Wśród chorób i wirusów wymienionych na stronie projektu znajdują się: malaria, wąglik, HIV, nowotwory złośliwe.

Każdy może wspomóc pracę nad tym projektem, aby dowiedzieć się w jaki sposób, oraz aby zrozumieć jak dokładnie prowadzone są te badania – zapraszamy na oficjalną stronę projektu:

Aby uzyskać więcej informacji o projekcie, odwiedź stronę: http://boinc.bakerlab.org/rosetta/

RNA World

RNA World

RNA World – to kolejny, bardzo ciekawy projekt, który nie jest nastawiony na zyski. Używa otwartego kodu źródłowego i udostępnia swoje wyniki publicznie. Ponownie, rozłożenie kosztów sprzętu i energii eklektycznej na tysiące wolontariuszy pozwala na przeprowadzanie ważnych analiz na temat kwasów rybonukleinowych (RNA). Te badania mogą doprowadzić do bardzo ważnych odkryć – mających istotny wpływ na nasze zdrowie.

Po więcej informacji, zapraszamy na stronę projektu: https://www.rnaworld.de/rnaworld/


yoyo@home

yoyo@home

yoyo@home to platforma, która przenosi istniejące projekty przetwarzania rozproszonego do świata BOINC za pomocą technologii BOINC Wrapper. Zapraszamy na oficjalną stronę projektu: https://www.rechenkraft.net/yoyo/.
yoyo @ home aktualnie realizuje następujące podprojekty: M Queens, Harmonious Trees, Euler I wiele więcej. Dla nas niezwykle ciekawym podprojektem jest Siever. Przelicza on próbki dot. liczb pierwszych i problemu matematycznego Riesel/Sierpiński. Ten ostatni był wybitnym polskim matematykiem, który pozostawił po sobie olbrzymi dorobek naukowy.

Einstein@Home

Einstein@Home

Einstein@Home to projekt Światowego Roku Fizyki 2005 i Międzynarodowego Roku Astronomii 2009. Jest wspierany przez Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne (APS), Amerykańską Narodową Fundację Naukową (NSF), Towarzystwo Maxa Plancka (MPG) i szereg innych organizacji międzynarodowych.

Einstein@Home wykorzystuje czas bezczynności komputera do wyszukiwania słabych sygnałów astrofizycznych z wirujących gwiazd neutronowych (często nazywanych pulsarami), korzystając z danych z detektorów fal grawitacyjnych LIGO, radioteleskopu Arecibo i satelity promieniowania gamma Fermi. Wolontariusze Einstein@Home odkryli już około pięćdziesięciu nowych gwiazd neutronowych i mamy nadzieję, że znajdziemy ich o wiele więcej.

Naszym długoterminowym celem jest pierwsze bezpośrednie wykrycie emisji fal grawitacyjnych z wirujących gwiazd neutronowych. Fale grawitacyjne zostały przewidziane przez Alberta Einsteina sto lat temu i po raz pierwszy zostały bezpośrednio zaobserwowane 14 września 2015 r. Ta obserwacja fal grawitacyjnych łączących się czarnych dziur otwiera nowe okno na wszechświat i zapoczątkowuje nową erę w astronomii.

Aby dowiedzieć się więcej o Einstein@Home, zajrzyj na oficjalną stronę internetową: https://einsteinathome.org/pl/home

PrimeGrid

PrimeGrid

Fascynujące liczby pierwsze!

PrimeGrid jest projektem obliczeń rozproszonych, opracowanym przez Rytisa Slatkevičiusa, Lennarta Vogela i Johna Blazka. Wykorzystuje on projekty BOINC i PRPNet do wyszukiwania liczb pierwszych.

Podstawowym celem PrimeGrid jest dostarczenie ekscytujących odkryć liczb pierwszych „codziennemu” użytkownikowi komputera. Po prostu pobierz oprogramowanie i pozwól, aby komputer wykonał resztę. Uczestnicy mogą wybierać spośród wielu najlepszych form wyszukiwania. Przy odrobinie cierpliwości możesz znaleźć dużą, a nawet rekordową liczbę pierwszą!

Aby uzyskać więcej informacji o PrimeGrid i pełną listę dostępnych projektów wyszukiwania głównego, odwiedź stronę: http://www.primegrid.com

SRBase

SRBase

SRBase to projekt badawczy dotyczący teorii liczb. Jego zadaniem jest inwentaryzacja liczby Sierpińskiego i Riesela o podstawie b, w którym podstawa b wynosi od 2 do 1030. To projekt podobny do PrimeGrid, jednak PrimeGrid jest bardziej skoncentrowany na podstawie 2. Aby wiec uniknąć powielania obliczeń wprowadzono koordynację na stronie https://mersenneforum.org/


W ten sposób znalezione wyniki (i zakresy) są udostępniane – czym unikamy niepotrzebnego rozwiązywania kilka razy. Projekt SRBase współpracuje z projektem Mersenne CRUS.


Zapraszamy na oficjalną stronę: https://srbase.my-firewall.org/sr5/

NFS@Home

NFS@Home

NFS@Home to projekt badawczy, który zajmuje się faktoryzacją (czyli rozkładem na czynniki) dużych liczb całkowitych (z setkami cyfr). To zagadnienie interesujące zarówno z matematycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Matematycznie, na przykład, obliczenie funkcji multiplikatywnych w teorii liczb dla określonej liczby wymaga czynników tej liczby. Podobnie, faktoryzacja liczb całkowitych poszczególnych liczb może pomóc w udowodnieniu, że skojarzona liczba jest liczbą pierwszą. A jak wiadomo liczby pierwsze są nam niezmiernie potrzebne w szyfrowaniu. Nasza poczta elektroniczna, transakcje bankowe czy jakiekolwiek przesyłanie danych jest szyfrowane w oparciu o własności liczb pierwszych.

Liczby, które rozliczamy w projekcie NFS@Home, są wybierane z projektu Cunningham. Rozpoczęty w 1925 roku jest jednym z najstarszych, nieprzerwanie realizowanych projektów z zakresu obliczeniowej teorii liczb. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://escatter11.fullerton.edu/nfs/

Problem Collatza

Problem Collatza

Collatz Conjecture (znany też jako problem 3x+1) – to nierozstrzygnięty dotychczas problem o wyjątkowo prostym – jak wiele innych problemów teorii liczb – sformułowaniu. Nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego matematyka Lothara Collatza. Zagadnienie to było również rozpatrywane między innymi przez polskiego matematyka Stanisława Ulama.

Hipoteza Collatza jest hipotezą matematyczną, która dotyczy ciągu określonego w następujący sposób: Weźmy dowolną liczbę całkowitą n. Jeśli liczba ta jest parzysta, dzielimy ją przez 2. Natomiast jeśli n jest nieparzysta, mnożymy ją przez 3 i dodajemy 1. Przypuszcza się, że niezależnie od jakiej liczby całkowitej n byśmy wystartowali, ciąg zawsze osiągnie 1. Co ciekawe, nie znaleziono żadnych zależności między liczbą początkową n a długością ciągu: np. n = 27 cały proces zajmuje aż 111 kroków z maksymalną wartością 9232, n = 256 mamy tylko 8 kroków a maksymalna wartość to 256. Ciekawy jest także fakt, że dla niektórych liczb następujących po sobie (np. 340 i 341) potrzeba takiej samej liczby kroków by otrzymać 1, a dla innych (np. 46 i 47) ilość kroków jest zupełnie różna (odpowiednio 16 i 104).

Projekt ten jest kontynuacją zakończonego projektu 3x+1@home. Obecnie na stronie tego zamkniętego projektu można znaleźć listę liczb-kandydatów użytych w projekcie, dla których długość ciągu wyniosła 1000 iteracji.

Jak zawsze - możesz się przyczynić do rozwoju nauki przyłączając się do tego projektu. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://boinc.thesonntags.com/collatz/

MilkyWay@home

MilkyWay@home

Droga Mleczna - nasza galaktyka, jej historia i przyszłość.

Milkyway@home to niezwykle fascynujący projekt, który ma za zadanie stworzenie jak najdokładniejszego modelu naszej galaktyki. Dzięki temu, że bada symulacje na temat historycznego położenia obiektów w galaktyce - może nam pomóc w przewidzeniu ich przyszłego położenia.

Uwaga, temat mocno wciągający: https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/

Cosmology@Home

Cosmology@Home

Cosmology@Home to ciekawe przedsięwzięcie, które możesz wspierać swoim komputerem i jego mocą obliczeniową wtedy, gdy sam z niego nie korzystasz (na przykład, gdy wygaszacz ekranu jest włączony). Biorąc udział w projekcie Cosmology@Home, pomagasz nam wszystkim lepiej zrozumieć nasz wszechświat, wyszukując szereg modeli teoretycznych, które są zgodne z najnowszymi danymi kosmologicznymi i fizyką cząstek elementarnych.

Po więcej szczegółów i informację jak się dołączyć, zapraszamy na stronę: https://www.cosmologyathome.org/

Universe@Home − polski akcent w BOINC

Universe@Home − polski akcent w BOINC

Universe@home to nasz polski projekt, który powstał w 2014 roku z inicjatywy Grzegorza Wiktorowicza z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym zadaniem projektu to wykonywanie symulacji dużych obiektów gwiazdowych od momentu ich formowania, poprzez wzajemne oddziaływania, aż po rozpad bądź wchłonięcie przez czarną dziurę. Mając komputer i chęć pomocy – możesz zaangażować się w te fascynujące obliczenia. Żeby dowiedzieć się więcej zapraszamy na stronę projektu: https://universeathome.pl/universe/

LHC@Home

LHC@Home

LHC@Home – to kolejny projekt, który pomaga fizykom znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Wszechświata. Fizycy w CERN szukają odpowiedzi, wykorzystując jedne z najpotężniejszych na świecie akceleratorów cząstek.

Twój komputer także może w tym pomóc, wystarczy ściągnąć oprogramowanie, które nie zakłóca normalnego użytkowania twojego sprzętu. Będziesz brał udział w fascynujących projektach zajmujących się m.in. tematem ciemnej materii czy tworzeniem symulacji antymaterii. Możesz też przenieść największy na świecie akcelerator cząstek do Twojego domu. Symuluj zderzenia cząstek o wysokiej energii, które naukowcy mogą porównać z rzeczywistymi zderzeniami, takimi jak te zachodzące w LHC (Large Hadron Collider).

Oficjalna strona projektu: https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/

Climateprediction.net

Climateprediction.net

Climateprediction.net – to kolejny projekt naukowy wykorzystujący techniki przetwarzania rozproszonego. Obliczenia przeprowadzane na komputerach ochotników – pomagają naukowcom znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak zmiany klimatu wpływają na nasz świat teraz i w przyszłości? Ty też możesz wesprzeć ten projekt!

Dzięki niemu, będziemy w stanie dokładniej prognozować temperaturę, opady i prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Dowiedź się więcej: https://www.climateprediction.net/

Działaność muzyczna

Od początku naszej działalności aktywnie wpieramy artystów w https://vertigojazz.pl/pl/, gdzie słuchając pięknej muzyki na żywo - zapominamy o troskach dnia codziennego.

Vertigo Jazz Club & Restaurant

Vertigo Jazz Club & Restaurant

Jazzowy Klub we Wrocławiu

Vertigo Jazz Club & Restaurant jest domem muzyki. Miejscem, w którym jej miłośnicy czują się jak u siebie. Nasz klub – jedyny taki we Wrocławiu i w całym regionie, elegancki, przytulny i otwarty dla wszystkich – został przygotowany ze starannością i myślą o każdym szczególe.

Vertigo Jazz ma kojarzyć się z tym, co w Jazzie, w sztuce, w życiu najlepsze. Właśnie temu służą koncerty i wystawy, organizowane pod szyldem naszego klubu. Zawróćmy sobie w głowie.

Let’s get Vertigo! https://vertigojazz.pl/pl/

V Records

V Records

Wytwórnia płytowa / wydawnictwo. Management artystyczny

V Records zajmuje się produkcją sceniczną. Organizuje koncerty i eventy, w tym wydarzenia typu open space. V Records zapewnia technikę nagłośnieniową, oświetleniową sceny (w tym scenę mobilną), a także zarządzanie stroną gastronomiczną wydarzeń.

Ekipę V Records tworzą doświadczeni specjaliści, pracujący dla ośrodków kultury, sal koncertowych, urzędów miast i gmin oraz klientów korporacyjnych i indywidualnych. Współpracujemy ze znakomitymi muzykami, wokalistami, twórcami, copywriterami, aktorami, zespołami, realizatorami dźwięku, czy innymi specjalistami (imprezy masowe, bezpieczeństwo).

Zapraszamy na naszą stronę internetową https://v-records.pl/ oraz https://www.facebook.com/vrecordsPL/

Aktualności

Bądź na bieżąco.